DLF Kreds 51 - Nyhedsbrev/hjemmesideadm.: Lars Levin Andersen, llan@dlf.org

Hvordan har din indre coladåse det? - Konflikthåndtering

Mange tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter var på hovedudvalgets kursus om konflikthåndtering med Rune Strøm. Hovedudvalget (HU) er det øverste forum i kommunen for medarbejderinddragelse og -medbestemmelse. I HU sidder medarbejderrepræsentanter for alle kommunens ansatte blandt andet vores formand Christina. Her er en lille gennemgang af det meget humoristiske foredrag samt en lille video med to af de historier, som blev brugt i foredraget. Efter kurset behandlede TR og AMR sammen emnet vold og konflikter på kredskontoret.

 

 

Rune Strøm visualiserede, hvad der sker ved konflikter via en coladåse. I konflikter kommer vi til at ryste hinandens indre coladåse, og når der først bliver åbnet, hvis man ikke formår at give udtryk for sine følelser, kommer colaen væltende ud. Det sker sjældent på det rigtige tidspunkt, overfor den rigtige person og i en konstruktiv mængde vrede. Det er ofte sådan, at den meget konkrete vrede bruser af hurtigt. Hvis det ikke sker og personen bliver i sine følelsers vold, kan man evt. komme med kommentaren: Kan du mærke din røv? Man bruger en chokeffekt og flytter fokus, hvilket kan give personen mulighed for at sunde sig. 

 

En anden måde konflikter håndteres uhensigtsmæssig er indsovsning. Indsovsningseffekten er, når man hælder cola ud over andre for at få medløbere, så man klistrer sammen. Det kan f.eks. ske ved at bagtale en person, som man har en konflikt med i stedet for at konfrontere personen. Her skal man som kollega være god til at spotte dette og få personen til at tale med rette vedkommende. 

 

En tredje uhensigtsmæssig måde er skimmelsvampeffekten eller dåseknuseren. Her vendes konflikten indad og buler dåsen med mindre og mindre selvværd til følge. Til sidst er dåsen helt fladmast og så er den svær at rette ud. Vi er alle på en eller anden måde bulede dåser, og vi har alle et ansvar overfor hinanden og især de mest bulede dåser. 

 

En god håndtering i konfliktfyldte relationer er de tre tændstikker. Her tvinger man sig selv til at komme med positive udsagn til og opmærksomhed på sin modpart for hver tændstik. I løbet af en dag skal man bruge alle sine tre tændstikker. Den første er sværest, men man oplever ofte, at man har en fælles sum - en gensidig interesse. Den kan man bygge relationen oven på. 

 

Det er i konflikter også vigtigt at møde den konfliktramte, hvor person er i konflikten. En konflikt kan opdeles i 5 faser. Første fase er den frie historie, den anden er behov og bekymringer, den tredje er brainstorm på løsninger, den fjerde er fastlæggelse af løsning og den sidste er handleplanen (hvem, hvad og hvornår). Det er altså konstruktivt at lade løsninger ligge, hvis personen er i behovsfasen. Rune Strøm pointerede, at alle handleplaner skal  som minimum virke i en måned. Mange af pointerne er banale, men det at sætte billeder på konfliktens elementer giver en bedre forståelse og et jordbundet sprog.

 

Lasse og Vibeke fra kredsbestyrelsen lavede efterfølgende et gruppearbejde for vores TR og AMR'er omkring vold og konflikter. Her blev fokus blandt andet rettet mod vigtigheden af anmeldelse af voldsepisoder til Arbejdstilsynet, da voldsepisoder kan give endnu en bule i dåsen på trods af, at episoden kan forklares,  og der er forståelse for f.eks. eleven, og det ikke umiddelbart medfører sygdom. 

 

 

 

Please reload

Please reload

Arkiv
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now