DLF Kreds 51 - Nyhedsbrev/hjemmesideadm.: Lars Levin Andersen, llan@dlf.org

Sjælland på tværs-kursus

I slutningen af november var kredsbestyrelsen på SPT-kursus. SPT (Sjælland på tværs) er et samarbejde mellem 8 kredse på Sjælland. Her var der oplæg med Jacob Fuglsang fra Politiken, der har skrevet bogen "Den store løgn om uddannelse". Derefter havde vi et oplæg og workshop omkring public affairs eller populært sagt lobbyisme. På kursets dag 2 kom Anders Bondo forbi og snakkede om vejen frem til næste overenskomst. Sidst på dagen kom partiernes folkeskoleordførere fra folketinget, desværre med afbud fra blå blok, der sad 500 meter fra kursusstedet på Marienborg og dannede ny regering.  

 

Jacob Fuglsang fra Politiken havde 3 pointer eller provokationer til lærerne i folkeskolen. Den første pointe var, at vi er kulturbærere. Vi er skolens bankende hjerte. Lærerne skal f.eks. ikke holde ferie på skoledage, da vi skal holde de 200 skoledage hellige. Vi sætter nemlig rammerne. og dem følger børn og forældre et langt stykke af vejen. Her ramte han ned i et ømt punkt i forhold til 6. ferieuge. Den anden pointe var at lønarbejderen er stendød. Vi skal være styret af et kald, og vi skal se lockouten som et tilbageslag, som vi nok skal overvinde. Det var nemlig ikke lærerne Christiansborg var efter, men kommunerne. Den tredje pointe var, at vi er konger. Vi er ikke underdogs, fordi vi nemlig er langt stærkere som faggruppe end, vi tror. 

 

Jacob Fuglsang var af den holdning, at ord og handling ikke følges ad i skolen. Børnene og forældrene var med reformen lovet en varieret undervisning, bevægelse og fordybelse, men var i stedet blevet mødt med et trehovedet uhyre nemlig vaner, hverdag og vikarer. Vi siger i Danmark, at uddannelse er vigtig og samtidigt skæres der på uddannelse. Han sagde også to sætninger, som er værd at huske: "Intet er umuligt for den, der ikke skal gøre det selv", og "Det, der ikke kan forklares, kan ikke forsvares". Det sidste er også råd til os lærere, da vi taler for indforstået med andre om skolens og vores situation. 

 

Hele public affairs-delen handlede om at skabe relationer til beslutningstagere og deres rådgivere, så man kan skabe partnerskab omkring enkeltsager og nogle gange en sympati for lærernes positioner. Vi 5 fra Odsherred skulle prøve at lave et forarbejde til mødet dagen efter med folketingspolitikerne med fokus på Enhedslistens Jacob Sølvhøj.

Bjørn Hansen fra hovedstyrelsen i DLF's undervisningudvalg fortalte om arbejdet med at påvirke folketingspolitikerne. Der er f.eks. god kontakt til Merete Riisager.

 

På anden dagen gik Anders Bondo (DLFs formand) på, hvor han blandt andet påpegede de sorte skyer, som hænger over folkeskolen. En af skyerne er økonomien, når der i følge regering kun må ske en vækst på 0,5 % i den offentlige økonomi (0,3% i det efterfølgende fremlagte regeringsgrundlag), og denne vækst er lavere end udgiftstigningerne, så er det reelt set en besparelse. Det skal også ses i lyset af, at der f.eks. satses på en betydelig udbygning af militæret, og dermed rammes de andre offentlige områder deriblandt skolen, da man kun kan bruge den samme pose penge en gang. En anden sky er afprofessionaliseringen, dvs. at fag professionelle ikke inddrages i udviklingen af skolen, og at vi mangler en del uddannede lærere i skolen, fordi der er store rekrutteringsproblemer. Lærermanglen kan bruges politisk til at  presse på for forbedringer, men det er et tveægget sværd, da flere lærere flygter fra folkeskolen, når det bliver for hårdt. En tredje sky er afvikling af folkeskolen, da andelen af elever i de private skoler er stødt stigende og snart rammer de 20 %. Hvilken folkeskole giver det? Når vi til et point of no return.         


Anders fremlagde nogle strategiske tanker om forhandlingsprocessen. Han oplever meget mere lydhørhed hos folketingspolitikerne, end der har været siden indgrebet i 2013. KL (Kommunernes Landsforening) er dog stadig svære at få i tale. Det er derfor vigtigt at være tydelige omkring, at det dybest set er kommunernes ansvar, at skolen lykkes. Anders pointerede, at det vigtigste er at finde en balance mellem arbejdsopgaver og ressourcer, fordi rammerne er så centrale for at lærerne og lederne kan håndtere opgaven på en vellykket måde. 

 

DLF er gået ind i et arbejde med at opbygge nogle styringsprincipper, der basere sig på styring nedefra. Til disse principper skal der laves en teoretisk overbygning. Noget der kan være et alternativ til New Public Manegements effektiviseringsdagsorden og konkurrencestatstænkningen. De er ved at få koblet nogle forskere og filosoffer på. Anders Bondo refererede her tilbage til Eva Secher Mathiasens, formand for psykologforeningen, udtalelser i Debatten på DR2 og det samfundssyn, som hun repræsenterede (se klip).

 

Dagen sluttede af med en god debat med folketingspolitikerne på folkeskoleområdet. Desværre var de blå partier fraværrende. Der kom mange gode ting frem f.eks., at SF med Jacob Mark i front barsler med et folkeskoleudspil, hvor man har lyttet meget til DLF og været rundt på flere skoler. 

 (Lasse fra Odsherred stiller et spørgsmål til politikerne)

 

        

 

 

 

 

Please reload

Please reload

Arkiv
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now