DLF Kreds 51 - Nyhedsbrev/hjemmesideadm.: Lars Levin Andersen, llan@dlf.org

OK18 - kommunikationsstrategi og kommunalvalg

Overenskomstforhandlinger er ikke længere noget, der udelukkende foregår bag lukkede døre omgivet af stort hemmelighedskræmmeri. Det endelige forhandlingsresultat er i stor udstrækning afhængigt af den offentlige debat i medierne, og derfor handler det for DLF om at få opbakning fra befolkningen - især forældrene!

 

DLF vil benytte kommunalvalget 2017 til at præsentere en politisk dagsorden, der kan skabe bro til overenskomstforhandlingerne i 2018.

 

Forud for kommunevalgkampen vil DLF sammen med en række andre organisationer lancere en kampagne, hvor debatten om ressourcer og kvalitet i folkeskolen sættes på dagsordenen ved at fokusere på en række fælles formulerede krav til elevrettigheder.

 

Kampagnen bindes sammen med OK18 gennem en vinkel, som påpeger, at de manglende ressourcer betyder, at Folkeskolen reelt set ikke kan indfri de rettigheder, der bl.a. er formuleret i Folkeskoleloven – og at alle undersøgelser viser, lærere forlader folkeskolen, fordi de ikke føler, de kan leve op til deres ansvar overfor eleverne. Da lærerrekruttering er et stigende problem overalt i landet, er der behov for at forbedre den nuværende overenskomst og eksisterende ressourcer, hvis lærerne skal have reelle muligheder for at leve op til lovens krav i forhold til elevens rettigheder.

 

Foreningens kommunikation op til og under overenskomstforhandlingerne kommer til at have fokus på, hvordan forringede vilkår for lærerne har konsekvenser for elevernes udbytte af undervisningen og deres trivsel. Skal det lykkes, skal der skabes en bred folkelig forståelse for lærerhverdagens mange opgaver – ud over undervisningen. Vi skal skabe en folkelig erkendelse af, at antallet af undervisningslektioner har stor betydning for, hvor fyldestgørende de andre vigtige opgaver kan løses – og omvendt.

 

DLF laver film og andre materialer omkring lærerhverdagen, men vi kan som medlemmer gøre en aktiv indsats for at fremme forståelsen ved at være ”en stemme fra virkeligheden” på Facebook og i debatoplæg.

 

Ved medlemsmøderne omkring OK18 kravene vil vi medbringe folderen: ”Bland dig i debatten”, der indeholder en lille guide til de gode opslag og indlæg.

 

Please reload

Please reload

Arkiv
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now