DLF Kreds 51 - Nyhedsbrev/hjemmesideadm.: Lars Levin Andersen, llan@dlf.org

6. ferieuge - hvem bestemmer placeringen?

Du oplever måske, at din leder sætter en seddel op eller spørger ud i medarbejdergruppen omkring placering af 6. ferieuge. Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår i løbet af ferieåret, du holder den 6. ferieuge. Du kan holde den samlet eller som enkeltdage. Når du ved, hvornår du vil holde den, skal du så tidligt som muligt give din leder besked. Hvis du ved det fra skoleårets start, hvornår du gerne vil have 6. ferieuge, er det smart at give besked til din leder, men hvis du ikke har planlagt det på det tidspunkt, skal du selvfølgelig vente til, din planlægning er på plads. Vær åben overfor din leder omkring planlægningen af din 6. ferieuge og undgå at føle dig presset til at melde placeringen af den ud for tidligt. Hvis du oplever negativt pres så kontakt din TR eller Odsherred lærerkreds.

 

Arbejdsgiveren skal så vidt muligt under hensyntagen til arbejdets udførelse og virksomhedens drift imødekomme den ansattes ønske, herunder tage hensyn til ansatte med skolesøgende børn.

Hvis du ikke vil holde den 6. ferieuge, har du ret til at få den udbetalt i stedet for. Du kan også aftale med din leder at flytte den 6. ferieuge til næste ferieår.  

 

Du skal senest ved ferieårets begyndelse den 1. maj (medmindre lederen har bestemt en anden dato) give din leder besked om, om du vil holde den 6. ferieuge, eller om du vil have den udbetalt eller ønsker den flyttet.

Har du valgt at få ubetalt 6. ferieuge, skal de udbetales umiddelbart efter ferieårets afslutning. Ferieåret slutter d. 30/4, hvorfor udbetalingen gerne skulle være på lønsedlen i slutningen af maj. Bemærk, at dette intet har med den særlige feriegodtgørelse at gøre. Særlig feriegodtgørelse udbetales med lønudbetalingen i slutningen af april. Den udgør 1,7 % af det foregående års ferieberettigede løn, hvis man var ansat hos samme arbejdsgiver hele året.

Please reload

Please reload

Arkiv
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now