DLF Kreds 51 - Nyhedsbrev/hjemmesideadm.: Lars Levin Andersen, llan@dlf.org

Dagpenge ved manglende feriegodtgørelse i sommerferien.

Til dig der har fået nyt arbejde eller er nyuddannet


Som nyuddannet kan du være tvunget til at holde ferie, selvom du ikke har optjent feriepenge eller feriedagpenge nok. Hvis du flytter arbejdsplads og kommune, kan du også komme ud for, at du bliver tvunget til at holde mere end 5 ugers kollektiv ferie, fordi ferien på arbejdspladserne er fastlagt forskelligt. Arbejdsgiverne har ret til at fastlægge din ferie og trække dig i løn, men til gengæld har du i begge tilfælde mulighed for at søge dagpenge. Betingelserne for at modtage dagpenge adskiller sig på nogle punkter
markant fra at få feriedagpenge. Når du får dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i hele perioden. Det betyder bl.a., at du skal befinde dig i Danmark.

 

 

 

Du skal have brugt alle dine feriepenge og feriedagpenge, før du kan få dagpenge. Først efter du har holdt dage med evt. egne optjente feriepenge og dage med feriedagpenge, kan du søge om dagpenge ved kollektiv ferie. Gå ind på DLF-a`s hjemmeside og se på manglende ferieoptjening. Dette kræver selvfølgelig at du er medlem af A-kassen
 

Syg i ferien


Hvis du er syg inden vi går på ferie så er du berettiget til erstatningsferie. Du skal have sygemeldt dig til arbejdsgiver inden normal arbejdstids begyndelse på første sygedag. 

 

Sygdom i dine ferieperioder
 

Hvis du bliver syg i længere tid i ferien, så er der mulighed for, at du kan få erstatningsferie. Dette kræver dokumentation af din sygdom så du skal sørge for at aflevere lægeerklæring allerede fra 1. sygedag, selvom
det kun er sygedage ud over fem feriedage på et år, du kan få erstattet. Men du kan jo reelt være så uheldig, også at være syg i uge 42 eller i uge 7, og da medtælles de 5 sygedage inden for samme ferieår. Der skal også være en procedure for sygemelding i ferien på din skole.

Please reload

Please reload

Arkiv
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now