DLF Kreds 51 - Nyhedsbrev/hjemmesideadm.: Lars Levin Andersen, llan@dlf.org

Hvad blev opnået ved OK18-forliget? Og hvad med den der kommission?

 

Vi kom desværre ikke tæt nok på en arbejdstidsaftale, som DLF kunne godtage. Nogle af vores krav har vi dog fået igennem, bl.a.:

- Vi får en bedre afregning for vores lejrskoler.
- TR er direkte nævnt som en vigtig samarbejdspartner for skolelederen .
- Vi fik pæne lønstigninger på 8,1 % - heraf 6,82 % til generelle lønstigninger.
- De mindre medlemsgrupper (børnehaveklasseledere, UU-vejledere, konsulenter og psykologer) får en lønforbedring.
- Fritvalgstillægget bliver forhøjet fra 0,64 til 0,83 %

- Kommissionsformandens arbejde skal udmøntes i anbefalinger med henblik på at indgå en arbejdstidsaftale senest ved OK 21.

 

Du kan også høre direkte fra formandens mund, hvad der er kommet ud af OK18-forliget ved at se videoen.

 

Der  er sat navne på alle kommissionsmedlemmerne og de mødes først efter sommerferien. Per B. Christensen fortæller til folkeskolen.dk:

 

"Jeg tror, at alle parter trænger til at komme på sommerferie, og så starter vi op med vores lille sekretariat den 15. august. Jeg håber, at kommissionen kan mødes først i september, og så har vi en opstartskonference, som KL og DLF er værter for den 18. september". Se videoen med den nye KL-formand Jacob Bundsgaard, kommisionsformand Per B. Christensen samt Anders Bondo.

 

De fem medlemmer er:

Lærer Gitte Grabov, Bagsværd Skole, læringsvejleder, læsevejleder, medlem af rådgivningsgruppen for Fælles Mål, medlem af arbejdsgruppen for de lempede Fælles Mål på læringsplatformene 2018. Folkeskolelærer siden 1994.

Højesteretsdommer Lars Hjortnæs, dommer i arbejdsretten og tidligere afdelingschef af lovafdelingen i Justitsministeriet.

Skolechef Ulla Riisbjerg Thomsen, Vejle kommune, tidligere skoleleder i 12 år og tidligere tilknyttet UC Lillebælt, som uddannelseschef på lærer - og pædagoguddannelserne. Uddannet lærer.

Professor Lotte Bøgh Andersen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, samt på VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Hun er desuden leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og har i mange år forsket og undervist i motivation, ledelse og styring i både offentlige og private organisationer. Senest var hun fra marts 2017 til juni 2018 medlem af Ledelseskommissionen.

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen, Via, Ph.d., har en omfattende erfaring med at gennemføre og lede forsknings- og evalueringsopgaver inden for pædagogiske og socialt faglige områder. Har forfattet flere bøger og videnskabelige artikler og har siddet med ved bordet i mange råd og udvalg

Læs mere

Please reload

Please reload

Arkiv
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now