DLF Kreds 51 - Nyhedsbrev/hjemmesideadm.: Lars Levin Andersen, llan@dlf.org

Skolestruktur - derfra hvor du står

Ny skolestruktur i høring 

 

Der er sendt et forlig i høring. Forliget er mellem alle partier undtaget Venstre og Enhedslisten og handler overordnet om at nedlægge Nord- og Sydskolen og i stedet lave fire selvstændige skoler med profiler. 

 

 

Høringen er offentlig, Skolebestyrelsen, Med-udvalg og afdelingsråd samt nogle foreninger herunder Odsherred Lærerkreds og BUPL er høringsparter, som skal høres. Høringen er offentlig så alle kan komme med høringssvar som f.eks. privatperson eller som faglig klub. Blandt lærerne i hele Odsherred er der delte meninger, og derfor er det vigtigt at give udtryk for din holdning, så politikerne hører den, hvis skolestrukturen ligger dig på sinde.  Hvis du vælger at skrive ris/ros eller påpegninger, skal du huske på, at alle høringssvar bliver offentlige.

 

Principper for ændring af skolestruktur (udarbejdet af DLF):

 • At skolernes pædagogiske og faglige tilbud skal kunne leve op til de nuværende og kommende centrale krav

 • At en strukturændring forbedrer kvaliteten, og det som minimum sker inden for den hidtidige økonomiske ramme for skolevæsnet

 • At der i en ny struktur bliver attraktive arbejdspladser, som også i fremtiden vil gøre det muligt at rekruttere uddannede medarbejdere.

 • At strukturen er langtidsholdbar.

 

Som kreds vil vi i høringssvaret og i vores generelle arbejde i høj grad fokusere på at kvalificere forliget, så en evt. strukturændrings påvirkninger af arbejdsmiljøet vil have mindst mulige negative effekt. Her står vi samlet som personale, da alle kun kan være interesseret i at skabe de bedst mulige rammer i forbindelse med en strukturændring. 

 

Nogle af vores opmærksomhedspunkter er:

 • Er forslaget langtidsholdbar og vil det hjælpe på de udfordringer, der er i den nuværende struktur, såsom ejerskab, rekruttering og kvaliteten af undervisningen?

 • Hvordan bliver ledelsesstrukturerne på de enkelte afdelinger samt sekretærlaget, service, skolebestyrelsen, MED-udvalg/Trio, personalemøder og fagudvalg samt vejlederstruktur fra fag til inklusion?

 • Hvornår er en ny ledelse og organiseringen på plads, og får vi en ledelse med de rette kompetencer?

 • Hvordan skabes der et attraktivt ungdomsmiljø, som spejler skolestrukturen (Ung i Odsherred er kun på to lokationer i kommunen?

 • Hvilke konsekvenser har de meget uensartede skolestørrelser fra en skole på næsten 900 elever til en på 300 for mulighederne for udvikling, sparring, arbejdsforhold og økonomi?  

 • Hvad betyder opbygningen af profilskoler samt nye overbygninger for arbejdsmængde, ansættelsesforhold og de nuværende linjedage?

 • Hvordan kan det være, at der i budgetforliget ikke er afsat midler til en ændret skolestruktur? Ingen særlige ressourcer til omstrukturering altså en nulsumsøvelse. Her tænkes det, at der f.eks. skal tages højde for nedenstående ekstra udgifter: kørsel til overbygningselever med frit valg af overbygningsskole, ombygninger – evt. etablering af faglokaler til overbygning i Vig, flytning af lærere/arbejdspladser, flytning af specialklasser (Heldagsklassen og Sprog- og ordblindeklasserne), omstrukturering/efteruddannelse af sekretærerne, omstrukturering af serviceområdet, ansættelse af nye skoleledere (planlægning af næste skoleår skal vel startes før 01.08.19?), implementering af ny struktur hos samtlige medarbejdere og skilte, brevpapir, hjemmesider m.m

Se hørings- og forligsmaterialet her

 

Please reload

Please reload

Arkiv
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now