Formålsstyring og synlig undervisning

De fleste tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og nogle af afdelingslederne fra Odsherred hørte blandt andet ”den rigtige” Mette Fredriksen, som er lærer, i Kuben på det tidligere Holbæk seminarium. Mette Frederiksen er en af de lærere, der har taget en meningsdanner-uddannelse i DLF/Cevea-regi. De hørte også MØs far Frans Ørsted, der forsker i motivation samt Lotte Bøgh Andersen fra ledelseskommisionen. Hun har siddet med i den arbejdsgruppe, der har skubbet til undervisningsministeren omkring målstyring.

Fra målstyring til formålsstyring

Nogle steder styrer læringsplaformene (fx. MinUddannelse) samt undervisningsportalerne (fx. Clio online) undervisningen meget. Den bliver meget teknisk og styret alene af læringsmål. Mette Frederiksen kunne godt tænke sig, at man havde adgang til fagenes og folkeskolens formål fra læringsplatformen, og at man i alle kommuner har blik for, at platformen ikke skal være det eneste forberedelsesredskab, for så bliver undervisningen meget firkantet og kun funderet på målbare læringsmål. Hun rejser samme kritik af EMU. Det vigtigt, at man vender hierarkiet igen, så formålet kommer til at stå over de andre mål.

Hun gør op med synlig læring. Det handler om synlig undervisning i stedet for.

Mette Frederiksen mener, der skal ændres på den evalueringskultur, som igennem de sidste år er blevet bredt ud over skolen. Der er sket en indsnævring af dannelsesbegrebet, når man bruger kvantitative data (fx. nationale test, trivselstest, afgangskarakterer) og går så meget op i at sammenligne skoler. Dannelse er et aspekt, som ikke kan beskrives på sådan en tjekliste. Afskaf rangliste-kulturen eller i hvert fald lave noget om, mener hun.

Citater fra andre som Mette Frederiksen brugte:

”...læring sker bedst, når man ikke er opmærksom på, at man lærer, men hvor man koncentrerer sig om genstanden for læring.” Lene Tanggaard fra Læringsglemsel vs. læringsbevidsthed

”(læringsmål) medfører et øget fokus på og prioritering af det, der bliver målt, og dermed indirekte en modsvarende nedprioritering af det, der ikke bliver målt.” Knud Illeris

"Halvdannelse er ideen om, at dannelse kun handler om uddannelse til at få et job og blive 'dygtigere end andre', mere kompetent (...) altså en ophævelse af bevidstheden om samfundsansvaret.” Peter Kemp


Arkiv

DLF Kreds 51 - Nyhedsbrev/hjemmesideadm.: Lars Levin Andersen, llan@dlf.org

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now