Positive toner fra den nye regering


Nedenstående er det, der står om Folkeskolen i den Politiske forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, der danner grundlag for en ny regering: "Styrke folkeskolen.

Der er brug for et tæt samarbejde om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet. Derfor vil en ny regering aktivt bakke op om den aftale, som Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening har indgået om en "Ny Start". En ny regering ønsker blandt andet at afskaffe de nationale test i de mindste klasser og generelt nytænke anvendelsen af test, give bedre muligheder for senere skolestart, afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse samt styrke vejledningsindsatsen. En ny regering vil endvidere afsøge muligheden for at sætte de nationale test i bero indtil de er blevet mere retvisende for elevernes færdigheder." Det hilser vi velkomment!


Arkiv

DLF Kreds 51 - Nyhedsbrev/hjemmesideadm.: Lars Levin Andersen, llan@dlf.org

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now