Pixiudgave af aftalen

Arbejdstidsaftalen i overskrifter.

Fast årsnorm på 1680 i stedet for varierende hvert år.

210 arbejdsdage om året med 40 uger på 40,5 time samt 60 timer, som kan (ikke skal) lægges i forberedelsesugerne. Anvendelsen af de 60 timer aftales mellem skoleleder og MED-udvalg.

Maks. 780 timers undervisning (26 lektioner/uge) - nyuddannede har de første år 720 timer (24 lektioner/uge)

150 timers fælles forberedelse til fagudvalg, faglig dialog, sparring med ressourceteam samt teamsamarbejde med 90 min. skemalagte teammøder.

250 timers individuel forberedelse (gennemsnitligt 6 timer og 15 min. pr. uge) til egen rådighed uden krav om tilstedeværelse på skolen.

Lejrskole regnes som 14 timers undervisning pr. dag, dvs. at det medregnes i de 780 timers undervisning.

Merarbejde ved udtræksprøver ud over aflyste timer og evt. anden tid udbetales (særlig takst).

Studie der giver undervisningkompetence i fag betyder nedskrivning af arbejdstid på 8 timer pr. studiedag derudover tjenestefri på eksamensdage og tid til opgaveskrivning efter aftale med leder.

Uenigheder i forhold til tolkning af aftalen kan løftes til afgørelse hos Dagtilbuds- og skolechefen i Odsherred Kommune og Kredsformanden for Odsherred Lærerkreds.

Hvad er ikke med i forhold til tidligere:

Onsdage og torsdage til henholdsvis 16 og 17 er ikke længere påkrævet. Der kan dog aftales mødedage på skolerne.

En årlig pædagogisk dag er ikke længere påkrævet. Den kan dog lægges af skolen selv.

Tilstedeværelsen er ikke længere 100 % men 34 timer og 15 min. om ugen i gennemsnit.


Arkiv

DLF Kreds 51 - Nyhedsbrev/hjemmesideadm.: Lars Levin Andersen, llan@dlf.org

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now